چاپ کردن این صفحه

خدمات

ضربات وارده به دهان ودندان

دوران کودکی همراه با فعالیت های فیزیکی ، جست وخیزکودکانه همراه با حوادث ناخوشایندی نیز هست . از جمله آنها وارد شدن ضربه به دندان و بافت دهان کودک است . که هرکدام درمان خاص خود را نیاز دارد. درمان دندان های شیری ضربه خورده با توجه به سن کودک ( مسئله همکاری و طول عمر دندان شیری ) و اثر برروی دندان دائمی زیرین انجام میشود.

                      
            


                              

                                                                                                                                

خواندن 3196 دفعه
برچسب‌ها