رویش نامناسب دندان دائمی

رویش دندانهای دائمی جزئی ازمراحل طبیعی کودک است.اما شاید شما هم در هنگام رویش دندانهای دائمی، چنین نمایی دیده باشید. این مساله در نگاه اول نگران کننده به نظر می رسد ومهم ترین نگرانی، رویش نامناسب دندان دائمی درحضور دندان شیری است.این نما در بسیاری ازکودکان 6 ساله دیده می شودومعمولا نگرانی ندارد، اولین توصیه صبرکردن است. معمولا دندان شیری لق می شود وخود بخودمی افتد.اگر بعد از چند هفته دندان شیری نیفتاد وعلی رغم بلند شدن طول دندان دائمی، لقی دندان شیری زیادتر نشده باشد، مجبور به مراجعه به دندانپزشک هستید، بنابراین دراین شرایط چند هفته فرصت دارید وعجله ای برای مراجعه نیست.

 

Copy3

Copy4

Copy5

 

 

خواندن 1602 دفعه

ویژگی‌ها

جستجو

بالا