خدمات

ضربات وارده به دهان ودندان

 

دوران کودکی همراه با فعالیت های فیزیکی ، جست وخیزکودکانه همراه با حوادث ناخوشایندی نیز هست . از جمله آنها وارد شدن ضربه به دندان و بافت دهان کودک است . که هرکدام درمان خاص خود را نیاز دارد. درمان دندان های شیری ضربه خورده با توجه به سن کودک ( مسئله همکاری و طول عمر دندان شیری ) و اثر برروی دندان دائمی زیرین انجام میشود.

                      
            


                              

                                                                                                                                

خواندن 1086 دفعه
برچسب‌ها

خدمات ما

  • فلوراید تراپی     
  • فیشور سیلانت 
  • ترمیم دندانها
  • درمان عصب
  • فضا نگهدار
  • تشخيص و درمان بيماريهاي دهان
  • درمان ضربات وارده به دهان ودندان
  • درمان تحت بيهوشي

ویژگی‌ها

جستجو

بالا