دکتر نرجس امیری طهرانی زاده فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی کودکان می باشد. دکتر امیری از سال 1376 تا سال  1382  دوره دندانپزشکی عمومی  (  DDS  ) را در دانشکده دندانپزشکی مشهد گذرانده ، و از سال 1382 تا سال 1385 در دانشگاه شهید بهشتی دوره تخصصی کودکان خود را طی کرد. ودر همان سال موفق به دریافت بورد تخصصی این رشته نیز شد. 

سایر فعالیتها

عضوهیئت علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان به مدت3سال

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

عضوانجمن دندانپزشکی کودکان ایران

شرکت در کنگره ها وسمینارها به عنوان سخنران وهمکاری در ارائه کارگاههای باز آموزی جهت دندانپزشکان عمومی

ویژگی‌ها

جستجو

بالا